آرشیو مطالب

  • سیستم تعیین موقعیت جهانی

    GPS مخفف Global positioning system میباشد به معنی سیستم تعیین موقعیت جهانی ! و عملاً شبکه ای از ماهواره ها میباشد که میتواند ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی نقاط مختلف کره زمین را مشخص کند.اگر بخواهیم ساده تر و بهتر آن را بیان کنیم، میتوانیم بگوییم که اگر ما تمام سطح کره زمین را مثل صفحه شطرنج خط کشی کنیم و بصورت مربع هایی به ابعاد یک متر دربیاوریم،  در GPS هرمربع یک آدرس مشخص دارد!!حتی در Advaced GPs،  هر یک سانتیمتر مربع  آدرس ویژه خودش را دارد! و وظیفه دستگاه جی پی اس پیدا کردن این آدرس ها میباشد.